• Kontakt

  Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra
  74-320 Barlinek
  Moczkowo ul. Wiosenna 22
  tel. 601 537 415
  e-mail gsalamandra@wp.pl

 • Oferta

  Prywatny inwestor czy też firma otrzyma pomoc w zakresie:

  - Przedprojektowym

    * wybór działki budowlanej (uwarunkowania terenowe, formalno-prawne, parametry gruntowo-wodne)
    * załatwienie formalności z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy,
    * pomoc w wyborze właściwego projektu budowlanego.

 • O Firmie

  Kiedy mamy już działkę budowlaną, kupimy projekt wymarzonego domku w Internecie, stajemy przed dylematem co dalej? Gdzie dostać pozwolenie na budowę, gdzie znaleźć dobrego fachowca, uczciwą firmę wykonawczą, kierownika budowy?

  Rozwiązaniem tych problemów jest Biuro Inżynierskie.

O Firmie

Kiedy mamy już działkę budowlaną, kupimy projekt wymarzonego domku w Internecie, stajemy przed dylematem co dalej? Gdzie dostać pozwolenie na budowę, gdzie znaleźć dobrego fachowca, uczciwą firmę wykonawczą, kierownika budowy?

Rozwiązaniem tych problemów jest Biuro Inżynierskie

W swoim zamyśle ma pomóc Inwestorowi, na każdym etapie procesu inwestycyjnego w rozwiązywaniu problemów i doradztwie techniczno-prawnym.

Usługi Biura Inżynierskiego to kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych kierowana do:

1. Odbiorcy indywidualnego,
2. Firm prywatnych,
3. Administracji samorządowej i państwowej.

więcej »